ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และ วันที่ 3 สิงหาคม 2564
ในมาตรการความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

1. ลด 50 % สำหรับค่าเทอมที่ไม่เกิน 50,000 บาท
2.ลด 30 % ในส่วนตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท
3.ลด 10 % ในส่วนตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป

 

 

โดยนักศึกษาต้องมีบัตรประชาชนไทย

นักศึกษาที่ลงทะเบียนมากกว่า 1 หลักสูตร “ใช้สิทธิได้แค่หลักสูตรเดียว และต้องไปยืนยันสิทธิในระบบ”

นักศึกษาที่ใช้สิทธิเบิกบุตรข้าราชการหรือใช้สิทธิเบิกจากภาครัฐหรือทุนรัฐบาลอื่นๆ “ไม่เข้าข่ายรับการเยียวยา”

กรณี นักศึกษาที่ได้ทุน กยศ, กรอ “จะต้องเข้าระบบยืนยันสิทธิอีกครั้ง”

– ผูกสิทธิ์ PromptPay ผ่านบัตรประชาชน
– ยืนยันสิทธิ์ที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th
– หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประสานที่ปรึกษาทันที

 

วิธีผูกพร้อมเพย์ของแต่ละธนาคาร
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนให้รีบดำเนินการโดยด่วน ได้รวบรวมวิธีการสมัครพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยบัตรประชาชนของแต่ละธนาคารมาฝากกัน
ข้อมูลจาก https://www.sanook.com/money/839912/