เรียนเชิญครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ โครงการ “วิธีการขอรับประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล” ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)

เรียนเชิญครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์
โครงการ “วิธีการขอรับประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล” ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)

วันอังคาร ที่ 10 ส.ค. 64 เวลา 09.00 – 11.00 น.

พลาดไม่ได้!!! ครั้งแรกของประเทศไทย
ที่สามารถนำความรู้ หรือประสบการณ์การทำงาน มาเทียบโอนขอรับใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพของ TPQI โดย ไม่ต้องผ่านการประเมิน

สามารถขอรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพ ด้วยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานได้ 9 อาชีพ ดังนี้

1. ผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอน/นักพัฒนาคอร์สแวร์ (Courseware Developer)
2. นักพัฒนาระบบ (Software Developer)
3. นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ (System Analyst)
4. ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ (IT Support)
5. ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค (Network Support)
6. นักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) (3D Animator)
7. นักพัฒนาโปรแกรมเกม (Game Developer)
8. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
9. ผู้ปฏิบัติติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineer)

รับประกันการผ่าน 100 (%)

**เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ส.ค. 64 เท่านั้น
พิเศษ ค่าลงทะเบียน “เพียง 250 บาท”
—-ชำระเงินหลังจากผลการเทียบโอนผ่านแล้วเท่านั้น—– 

ศึกษาข้อมูล และลงทะเบียนได้ที่
https://www.arit.co.th/resk/register

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/1mGtCH22xECRZhus7