ด่วน! สอบมาตรฐานอาชีพ ICT ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (ค่าธรรมเนียมแค่ 250บาท) กำหนดการจัดอบรมและสอบ มทร.ธัญบุรีด่วน! รับสมัครเข้าร่วมสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟท์แวร์ โดยทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)

ด่วน! สอบมาตรฐานอาชีพ ICT ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (ค่าธรรมเนียมแค่ 250บาท) กำหนดการจัดอบรมและสอบ มทร.ธัญบุรีด่วน! รับสมัครเข้าร่วมสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟท์แวร์ โดยทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)