ด่วน เปิดรับสมัครเข้าสอบมาตรฐานอาชีพ ICT ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (ค่าธรรมเนียมแค่ 250บาท)

ด่วน! รับสมัครเข้าร่วม สอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟท์แวร์ โดยทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และคนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ “การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟท์แวร์” โดยทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการประเมินสมรรถนะอาชีพเพื่อรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานอาชีพ การันตีความสามารถโดยประกาศนียบัตรจาก TPQI ซึ่งทางสถาบันฯได้เปิดรับการประเมินมาตรฐานอาชีพจำนวน 3 อาชีพ ดังนี้

1.อาชีพนักพัฒนาระบบ (Software Development)
2.อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ (System Analyst)
3.อาชีพนักทดสอบระบบ (Software Tester)

– ระยะเวลาสอบประมาณ 3-5 ชม. ต่ออาชีพ
– รูปแบบกาสอบ: แบบออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม zoom
– ลักษณะข้อสอบ: 1) แบบเลือกตอบ 2) แบบปฏิบัติ
– ค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท/คน/อาชีพ
– กำหนดการจัดประเมิน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 27 ก.ค 2564
– สนใจลงทะเบียนสอบได้ทุกวันที่ https://www.tpqi-ictprogram.com/code
(กรอกรหัส code ตามรูปที่แนบ)

หมายเหตุ: สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพกับ TPQI มาก่อนเท่านั้น

หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาทีไม่เคยสอบมาตรฐานอาชีพมาก่อน
กรณีนักศึกษาลงทะเบียนไม่สำเร็จ กรุณาติดต่อ คุณหัสยา 085-553-5679