วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

พระประวัติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ที่​  http://www.salute.rmutt.ac.th/salute_Soamsavali/

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระนามเดิม หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร ประสูติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2500 ณ โรงพยาบาลกายส์ เขตเซาท์วาร์ก กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทรงเป็นธิดาคนโตของหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร พระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร

พระนาม ‘โสมสวลี’ อันหมายความว่า “น้ำผึ้งพระจันทร์” เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2520 มีพระธิดาพระองค์เดียวคือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

ในวัยเยาว์พระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่งานบ้านด้วยพระองค์เอง ทรงชื่นชอบงานฝีมือฝึกฝนด้านหัตถกรรม อาทิ การร้อยพวงมาลัย จัดดอกไม้ เย็บปักถักร้อย อีกทั้งทรงสนพระทัยงานด้านสังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุข และงานคหกรรมศาสตร์ ทรงรับโครงการต่างๆ ของสภากาชาดไทย ไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการ และทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว, มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย, โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ, กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก, สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯลฯ

พระองค์ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร อีกทั้งจัดทำตำรับอาหารมาตรฐาน ดัดแปลง และประกอบอาหารที่มีลักษณะและรสชาติแปลกใหม่ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้ตำรับที่สมบูรณ์ ทรงคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการในอาหาร และการดัดแปลงอาหารเพื่อให้เหมาะสมตามยุคสมัย สามารถเป็นอาหารทางเลือกใหม่ให้รับประทานอาหารที่หลากหลายและมีคุณประโยชน์มากขึ้น เช่น ข้าวผัดไทยไรซ์เบอร์รี่เจ และเต้าหู้ผัดพริกทรงเครื่องเจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ​กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จ​ไป​ทรงเยี่ยม​ผู้​ป่วย​ใน​โครงการ “อาสา​กาชาด​พื้น​ฟู​สุขภาพ​ถึง​บ้าน” ซึ่ง​เป็น​ส่วน​ของ​งาน “อาสา​กาชาด​บำรุงขวัญ​ผู้​ป่วย ประจำปี 2551” ผู้​ที่​มี​เชื้อ HIV

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ​กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ใน​การ​พระ​พิธี​ธรรม​สวด​พระ​อภิธรรม พระบรมศพ​พระบาท​สมเด็จ​พระ​บรมชนกาธิเบศร ม​หา​ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม​นาถ​บพิตร ณ พระที่นั่ง​ดุสิต​มหา​ปราสาท ใน​พระบรมมหาราชวัง วัน​ที่ 30 ต.ค. 2559