แจ้งปิดปรับปรุงระบบบริหารบุคลากรและเงินเดือน (Back Office) และระบบแสดงผลข้อมูลบุคลากรออนไลน์ (Hr-Online)

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนการดำเนินการย้ายระบบบุคลากรและเงินเดือน (Back Office) และฐานข้อมูลของระบบแสดงผลข้อมูลบุคลากรออนไลน์ (Hr-Online) เดิมไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ (VMWare) ที่ใช้สำหรับการจัดการและบริหารทรัพยากรของเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่ใช้งานอยู่ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นต้องปิดระบบ ในช่วงเวลาที่ดำเนินการ

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอปิดการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (Back Office) และระบบแสดงผลข้อมูลบุคลากรออนไลน์ (Hr-Online) ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กรกรฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. เพื่อทำการโอนย้ายฐานข้อมูล และติดตั้งระบบสำรองข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ (VMWare) ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถให้บริการระบบในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้