ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด-19

ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด-19

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะขอรับวัคซีนผ่านทางมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนผ่านการแสกน QR CODE หรือ ที่ลิงค์ https://vaccine.rmutt.ac.th/ เข้าระบบด้วยรหัสเดียวกันกับการเข้า wifi มหาวิทยาลัย

*หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” หรือ ช่องทางขอรับการฉีดวัคซีน โควิด-19กับหน่วยงานอื่นใด