มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิด 20 คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี! ผ่าน RMUTT MOOC

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิด 20 คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี! ผ่าน RMUTT MOOC

‼️‼️‼️เรียนออนไลน์ฟรี ผ่าน RMUTT MOOC ได้ทั้งใบประกาศและเก็บหน่วยกิต Credit Bank ได้ ‼️‼️‼️

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดให้เรียนออนไลน์ฟรี 🏆🏆🏆
ผ่านระบบ RMUTT MOOC ลงทะเบียนเรียนฟรีได้ที่
http://mooc.rmutt.ac.th/

20 รายวิชา ดังนี้

DL001 Digital Literacy CreditBank https://bit.ly/RMUTTMOOCS_DL001
มี certificate

HB001 สุขภาพและสุขภาวะด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_HB001
มี certificate

LS002 การรู้เท่าทันข่าวปลอม Fake News LifeLong https://bit.ly/RMUTTMOOC_LS002
มี certificate

BM001 เทคนิคการทำตลาดสินค้าผู้หญิง NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_BM001
เรียนรู้ด้วยตนเอง

BM002 วิธีการเขียนโพสขายกระชากใจคนซื้อ NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_BM002
เรียนรู้ด้วยตนเอง

BM003 สร้างตัวตนให้ดังเพื่อดันยอดขายขึ้น NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_BM003
เรียนรู้ด้วยตนเอง

BM004 สร้าง Content ให้เป็นไวรัลใน 10 นาที แค่มี Power Point NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_BM004
เรียนรู้ด้วยตนเอง

BM005 วิธีทำให้ลูกค้าบอกต่อโดยไม่ง้อโฆษณา NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_BM005
เรียนรู้ด้วยตนเอง

BM006 วิธีสร้างเพจให้คนตามหลายแสนยอดขายหลายล้าน NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_BM006
เรียนรู้ด้วยตนเอง

BM007 32 วิธีตอบข้อปฏิเสธลูกค้าให้ขายได้ NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_BM007
เรียนรู้ด้วยตนเอง

BM008 เทคนิคการอ่านใจลูกค้า อย่างเซียน NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_BM008
เรียนรู้ด้วยตนเอง

BM009 ระเบิดยอดขายด้วย Line@ NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_BM009
เรียนรู้ด้วยตนเอง

BM010 การปิดดีลลูกค้าออนไลน์ NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_BM010
เรียนรู้ด้วยตนเอง

BM011 การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการตลาดในยุค 4.0 NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_BM011
เรียนรู้ด้วยตนเอง

BM012 SEO & Content Maketing NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_BM012
เรียนรู้ด้วยตนเอง

BM013 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้ประกอบการ NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_BM013
เรียนรู้ด้วยตนเอง

BM014 การวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_BM014
เรียนรู้ด้วยตนเอง

BM015 การบริหารตราสินค้า Brand Management NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_BM015
เรียนรู้ด้วยตนเอง

BM016 การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_BM016
เรียนรู้ด้วยตนเอง

BM017 การจัดการสำหรับธุรกิจ SME NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_BM017
เรียนรู้ด้วยตนเอง

BM018 สารสนเทศสำหรับ SME NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_BM018
เรียนรู้ด้วยตนเอง

LS001 รายการการจัดดอกไม้ NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_LS001
เรียนรู้ด้วยตนเอง

RE001 การปลูกและดูแลรักษาบัว NonDegree https://bit.ly/RMUTTMOOC_RE001
เรียนรู้ด้วยตนเอง