ขยายการให้บริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud Service ขยายพื่นที่จาก 1 TB เป็น 5 TB

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการให้บริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud Service ขยายพื่นที่จาก 1 TB เป็น 5 TB

อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งาน  Office 365 เพื่อการศึกษาและ Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint รวมถึงบริการ  OneDrive  พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สูงสุด  5 TB  สำหรับแต่ละบัญชีและตอนนี้ยังรวม ถึง Microsoft Team ที่สามารถทำงานร่วมกันได้พร้อมเครื่องมืออื่นๆ สำหรับการทำงานได้ร่วมกันแบบออนไลน์เพียงเข้าสู่ระบบด้วย Account E-mail ของมหาวิทยาลัย ที่มีให้บริการบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยปัจจุบัน Account E-mail ของมหาวิทยาลัยฯ