ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการ August Series 2021

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพ ร่วมในการจัด โครงการ August Series 2021 ประกอบด้วยงาน eGovernment Forum, Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, AI & IoT Summit, และ SME Smart Manufacturing

เป็นการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงานวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 – 4 ชั้น4, ห้องวายุภักษ์ 5-7 ชั้น5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดได้ที่  https://www.conferencethaiseries.com/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ :  02-661-7750 ต่อ 221, 222, 223