โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO ประจำ 2564

หลักสูตรทั้งหมด

1. หลักสูตร Prerequisite “Start Up Entrepreneurial Mindset”
2. หลักสูตร Prerequisite “Social Devotion”
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ส่งออกเพื่อ การสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่
4. วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เพื่อทำการตลาด และสร้างแบรนด์สินค้าไทยเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
5. เจาะลึกแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ Cross Border E-Commerce
6. รู้ทันระบบขนส่งสินค้าออนไลน์ด้วย Logistic อย่างครบวงจร
7. อัพเดตเทรนต์เทคโนโลยีให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล (Digital Disruption & Digital Trend)
8. ภาษาอังกฤษพิชิตตลาดดิจิทัล (Business English in the digital age)
9. Road to Digital Economy (Huawei)

สิทธิประโยชน์

1. ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สอบผ่าน 60% จะได้รับทันที e-Certificate จากโครงการฯ
2. สอบผ่าน 80% ได้ทำแบบทดสอบเข้มข้นต่อเพื่อค้ดเลือก 500 ราย ที่จะได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมอบรมหลักสูตร EXCLUSIVE TRAINING PROGRAM ที่จัดขึ้นสำหรับโครงการ From Gen Z to be CEO เท่านั้น! เพื่อเข้าร่วม True Start Up Program จัดโดย True Digital Academy
3. Top 100 คนแรก เข้าร่วมคลาสเรียนพิเศษจาก TikTok TIKTOK AS A TOOL FOR FUTURE OPPORTUNITY WORKSHOP และได้รับสิทธิในการพิจารณาเข้าร่วมฝึกงานกับหน่วยงาน และองค์กรชั้นนำ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ True Huawei TikTok EXIM BANK

สแกนเพื่อสมัคร สแกนเพื่อแอดไลน์