ไฟล์พื้นหลังสำหรับใช้ในการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Microsoft Team ชุดที่ 2

ไฟล์พื้นหลังสำหรับใช้ในการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Microsoft Team ชุดที่ 2