การจัดอันดับโดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities 2021 (www.4icu.org/th)(January)

การจัดอันดับโดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities 2021 (www.4icu.org/th)(January)

ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities 2021 (www.4icu.org/th)

  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 24 ของประเทศ (จากเดิมอันดับที่ 24 ของประเทศ)
  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 4 ของประเทศในกลุ่ม มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (ไม่รวม AIT)