เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี บันทึกข้อมูลส่วนตัว เก็บความภาคภูมิใจและกิจกรรม ผ่านระบบ E-Portfolio