บันทึกเทปเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ SME Online