มอบพัดลมและผ้าปูที่นอน จำนวน 150 ชุด สำหรับนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนาม (สำรอง) เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19