มทร.ธัญบุรี ติด 1 ใน 5 รับทุน ‘UNESCO-UNEVOC’ พัฒนาทักษะวิชาชีพ ช่วยคนตกงานหลังโควิด-19

มทร.ธัญบุรี ติด 1 ใน 5 รับทุน ‘UNESCO-UNEVOC’ พัฒนาทักษะวิชาชีพ ช่วยคนตกงานหลังโควิด-19