มทร. ธัญบุรี ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา QS Stars ในระดับ 4 ดาว ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา จาก QS Stars ประจำปี 2564 ในระดับ 4 ดาว ประกาศผลเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งมีอายุการรับรองตั้งแต่วันที่  25 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2566 ได้รับการประเมินภาพรวม ทั้งหมด 10 ด้าน คือ

1. TEACHING  ได้คะแนน 102 / 150 คะแนน อยู่ในระดับ 4 ดาว

2. EMPLOYABILIT ได้คะแนน 122 /150 คะแนน อยู่ในระดับ 5 ดาว

3. INTERNATIONALIZATION ได้คะแนน 84/150  คะแนน อยู่ในระดับ 3 ดาว

4. ACADEMIC DEVELOPMENT ได้คะแนน 110/150  คะแนน อยู่ในระดับ 5 ดาว

5. FACILITIES ได้คะแนน 86/100 คะแนน อยู่ในระดับ 5 ดาว

6. PROGRAM STRENGTH  ได้คะแนน 76/200  คะแนน อยู่ในระดับ 2 ดาว

7. ARTS & CULTURE ได้คะแนน 34/50  คะแนน อยู่ในระดับ 4 ดาว

8. INNOVATION ได้คะแนน30/50  คะแนน อยู่ในระดับ 4 ดาว

สรุปคะแนนโดยรวม  644/1,000 คะแนน อยู่ในระดับ 4 ดาว

 

เกณฑ์การประเมิณ QS Stars ระบบใหม่ที่จะใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

QS เว็บไซต์จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ เปิดเผยรูปแบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2011 โดยมีรูปแบบการประเมินผลทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบของดาวระดับต่างๆ (QS Stars)

ในเบื้องต้นยังอยู่ในระยะของการทดลองประเมินผลอยู่ ซึ่งระดับของ QS Stars นั้นมีอยู่ด้วยกัน 5 ระดับ ซึ่งวัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน

โดยเกณฑ์ในการจัดอันดับด้วยดาวนี้ มีการประเมิณจาก 8 เกณฑ์ ได้แก่ คุณภาพของการวิจัย การสอนที่มีคุณภาพ การจ้างงานบัณฑิต โครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย ความเป็นนานาชาติ นวัตกรรมและการถ่ายทอดความรู้ ภารกิจในการสอนและความเป็นสถาบันเฉพาะทาง ซึ่งแต่ละเกณฑ์การประเมินมีรูปแบบการให้คะแนนที่มีตัวชี้วัดที่มีความเฉพาะเป็นของตัวเอง ซึ่งใช้สัญลักษณ์ดวงดาวแทนการประเมินผล ดังนี้

มหาวิทยาลัย 1 ดาว

โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 1 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีองค์ประกอบสำคัญที่จำเป็นในการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนของตนเอง และในหลายกรณีมาจากสถาบันที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของตนเอง โดยมหาวิทยาลัย 1 ดาวมักจะมีการจัดตั้งขึ้นในเวลาประมาณ 20 ปี และถูกวางตำแหน่งให้เป็นผู้นำและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว

มหาวิทยาลัย 2 ดาว

โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 2 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพของชื่อเสียงและงานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ และมักจะมีการกล่าวถึงในแวดวงการศึกษาระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัย 3 ดาว

โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 3 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรู้จักกันดีระดับชาติ และได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัย และบัณฑิตที่มีความสามารถจากการประเมินผลของนายจ้าง

มหาวิทยาลัย 4 ดาว

โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 4 ดวง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลสูง และมีความเป็นเลิศในด้านผลงานวิจัยและการเรียนการสอน มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับนักเรียนและคณาจารย์

มหาวิทยาลัย 5 ดาว

มหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 5 ดวง เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก ในเรื่องของความกว้างขวางของพื้นที่ ชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับระดับสูง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีงานวิจัยและคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล