พิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

พิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล