ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง ระบบกังหันลมอัดอากาศเพื่อการบำบัดน้ำ และโรงงานอุตสาหกรรม ขนาด 5 กิโลวัตต์  (5kW air Compress Wind Machine for Water Treatment Process and Industrial Pneumatoc Application)  ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ในรูปแบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2564