ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงานเรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฮร์โทนิคกระตุ้นการงอกของเส้นผม จากสารสกัดตำรับสมุนไพรไทย  (Innovative hair tonic for stimulating hair growth from Ancient Thai herbal recipe extracts) ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใน งาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โดย กองประชาสัมพันธ์