ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด