เกณฑ์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย Cybermetrics Lab ใน Ranking Web Universities January 2021 (Webometrics)

เกณฑ์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Cybermetrics Lab ใน Ranking Web Universities January 2021  (Webometrics)

ฉบับใหม่: มกราคม 2021

ฉบับแรกของปี 2021 : ข้อมูลเว็บเก็บระหว่างช่วงปี 2021 (ทั้งหมด 18 ปี)

ฉบับเดือนมกราคม วันที่ 1/2/2021 ถูกตีพิมพ์ขึ้นพร้อมกับตัวบ่งชี้ โดยข้อมูลได้มาในระหว่างช่วงเดือนนี้ เพื่อที่จะทำให้ข้อมูลของ ranking หรือลำดับมหาวิทยาลัยอัพเดทจำนวนมากที่สุด และเป็นปัจจุบันที่สุด

ข้อความนี้เป็นข้อมูลที่อัพเดตที่สุดเกี่ยวกับวิธีการจัดลำดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้ข้อมูลที่เคยให้ไว้ในวิธีการจัดลำดับแบบดั้งเดิมถูกละทิ้งไป นอกจากนี้ ข้อความใหม่ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่ให้ไว้ในส่วนของ Notes Section

ข้อมูลเพื่อการติดต่อ

สำคัญที่สุด :   กรุณาไม่ส่งคำร้องขอโดยไม่ระบุตัวตน ด้วยการใช้บัญชีอีเมลต่าง ๆ เช่น gmail.com youtube.com หรือ hotmail.com เราจะไม่ตอบข้อความเหล่านี้ นอกจากนั้นข้อความที่ร้องขอผ่านทางทวิตเตอร์จะไม่ได้รับความยอมรับเช่นเดียวกัน

ถ้าคุณต้องการติดต่อบรรณาธิการ อีเมลแอดเดรสของผมคือ isidro.a guillo@csic.es คุณสามารถตรวจสอบประวัติ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญของผม ที่เกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้ ผ่านทางวารสารงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที่ผมได้มีโอกาสตรวจทานและแก้ไข โดยผมได้ใส่ข้อมูลดังกล่าว พร้อมคำอธิบายไว้ใน profile การอ้างอิงงาน  Google scholar หรือใน profile OA repository ของผม.

เรายินดีและยอมรับการแก้ข้อมูลที่มีข้อความผิดพลาด อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับลำดับเฉพาะหรือ comment ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลการเปรียบเทียบกับ HEIS อื่น ๆ

เราได้ทุ่มเทเวลาอย่างมากสำหรับการเตรียม Content ของเว็บไซต์นี้ เพื่อใช้อุปกรณ์การอธิบายลำดับของมหาวิทยาลัยและวิธีการการจัดลำดับ กรุณาตรวจทานข้อความอย่างละเอียด ก่อนการสอบถามข้อมูลโดยเฉพาะคำตอบที่เคยตอบไปแล้วในเว็บไซต์นี้

 

ข้อมูลที่ให้ในส่วนนี้จะนำมาแทนที่ Content ที่ให้อยู่ในวิธีจัดลำดับแบบเดิม

กรุณาให้ความสำคัญกับข้อมูลดังต่อไปนี้

ฉบับภาษาสเปนจะไม่มีการอัพเดตข้อมูลต่อไป กรุณาอ้างอิงจากฉบับภาษาอังกฤษ

จะไม่มีการนับรวมมหาวิทยาลัยที่อยู่ในประเภท การให้ปริญญาบัตรปลอม สถาบันการศึกษารับการยอมรับ การตัดสินใจของเราที่ไม่จัดลำดับมหาวิทยาลัยด้านต้น ถือเป็นที่สุด และเราจะไม่มีการแลกเปลี่ยนอีเมลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตามในกรณีการขาดหายของสถาบันหรือมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยจาการจัดลำดับ อาจสืบเนื่องจากข้อผิดพลาด ดังนั้นกรุณาส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อผิดพลาดให้กับเราเพื่อได้รับการแก้ไข

มหาวิทยาลัยใด ๆก็ตาม ที่ปราศจากการจัดการดูแลด้วยผู้ดูแลเว็บไซต์ตลอดเวลาจะถูกคัดออกไปด้วย นอกจากนั้น การแบ่งประเภทของเราจะไม่จัดลำดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไม่สามารถตอบ Ping ที่ร้องขอจาก server ของเรา ซึงจะดำเนินการในกรณีที่เกิดปัญหา 2 เดือนต่อเนื่อง

อย่างที่กล่าวมาแล้วด้านต้น เราได้ทำการเปลี่ยนนโยบายของเราที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยที่มีเว็บ domain ตั้งแต่ 2 domain ขึ้นไป โดยการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะถูกจำกัดสิทธิ์มากขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยจนถึงปัจจุบัน เว็บดูเมนหลักๆทั้งหมดของมหาวิทยาลัยถูกจัดลำดับ อย่างไรก็ตามจะเว็บ domain หลักที่มีค่า indicators ที่สูงจึงจะได้รับการตีพิมพ์ แม้ว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้อาจจะเก่าหรือไม่เป็นที่ต้องการในโฮมเพจของส่วนกลางก็ตาม นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังคงถูกนำมาใช้เมื่อโดเมนทั้ง 2 โดเมนยังคงรักษาความเป็นอิสระแต่ แม้ว่า โดเมนเก่า จะรีไดเร็คไปหาโดเมนใหม่ โดเมนนั้นยังคงสามารถจัดลำดับและตีพิมพ์ได้ อย่างที่ทราบ นโยบายนี้ผลกระทบในทางลบอย่างรุนแรงกับมหาวิทยาลัยบางแห่ง

การเปลี่ยนแปลงในการคำนวณของตัวบ่งชี้

ตัวเลขที่ตีพิมพ์ คือ การจัดลำดับ (ต่ำกว่าดีกว่า) มีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถ แต่จะไม่ใช่ค่าที่จะนำมาใช้เพื่อการคำนวณ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญสำคัญเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคหลายประการ (สัญลักษณ์สีแดง) จึงถูกแสดงไว้ดังนั้นตารางดังต่อไปนี้คือการอธิบายระเบียบวิธีวิจัยล่าสุด

INDICATORS MEANING METHODOLOGY SOURCE WEIGHT
PRESENCE ตัวบ่งชี้นี้จะไม่ถูกนำมาใช้ต่อไป
VISIBILITY ผลกระทบที่มีต่อ Content ของเว็บไซต์  จำนวนของ Network ภายนอก หรือ subnet  ที่เชื่อมต่อเว็บเพจของสถาบันการศึกษา ( การ normalized และค่าสูงสุดจะถูกเลือก) Ahrefs Majestic 50%

TRANSPARENCY

(or OPENNESS)

นักวิจัยที่ถูกอ้างอิงสูงสุด  จำนวนของการอ้างอิงจากนักเขียน ลำดับสูงสุด 210 คน (ไม่นับ ค่า outliers 20)

Google Scholar

Profiles

10%

EXCELLENCE

(or SCHOLAR)

เอกสารงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงสูงสุด

จำนวนของงานวิจัย 10% สูงสุดของงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงในแต่ละแขนงวิจัย 27 วิชาจาก database ทั้งหมด

ข้อมูลช่วงเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี 2015 ถึงปี 2019

Scimago 40%

กรุณาอ่าน : ข้อมูลที่ใช้ได้จริงที่เกี่ยวกับการจัดลำดับ

ตั้งแต่ปี 2004 เว็บการจัดอันดับหรือ webometrics Ranking ซึ่งถูกตีพิมพ์ 2 ครั้งต่อปี มีฐานข้อมูลที่เก็บระหว่างช่วงสัปดาห์แรกๆของเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม โดยมีการชี้แจงและประกาศต่อสาธารณชนในช่วงท้ายของแต่ละเดือน ซึ่งจะครอบคลุมสถาบันการศึกษาขั้นสูงมากกว่า 31,000 แห่งทั่วโลก เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะกระตุ้นให้ทั้งสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ แสดงตัวตนและสะท้อนผลงานอยู่ในเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของพวกเขาได้อย่างแม่นยำ ในกรณีที่ความสามารถของเว็บของสถาบันการศึกษา 1 อยู่ต่ำว่าตำแหน่งความเชี่ยวชาญทางการศึกษาที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ควรพิจารณาพัฒนาเว็บไซต์ ด้านการเข้าถึงและนโยบายความโปร่งใส เพื่อช่วยเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของการตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกัน

ข้อมูลที่เก็บในช่วงระหว่าง วันที่ 1 และวันที่ 20 ของเดือนมกราคม หรือ เดือนกรกฎาคม จะขึ้นอยู่กับฉบับการตีพิมพ์ ตัวแปรแต่ละตัวแปรจะได้มาอย่างน้อย 2 ครั้งในระหว่างช่วงเวลาและค่าสูงสุดซึ่งถูกเลือกมาเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หรือ errors นอกจากนั้นค่า  Votality หรือค่าผันผวนของแต่ละ search engine ควรที่จะมีค่าที่สูงมาก ดังนั้นตัวเลขต่าง ๆ จึงสามารถที่จะแตกต่างกันได้ และไม่ง่ายต่อการลอกเลียนแบบ โดยการค้นหานั้นถูกทำในวันต่อๆมา  Google info ชื่อว่ามีลักษณะเอนเอียงตามหลัก ภูมิศาสตร์ดังนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆของเราข้อมูลจึงถูกเก็บด้วยการใช้ google.com Mirror โดเมน โดยภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ใน Interface และภาษาสเปน(แบบมาดริด) เป็นตำแหนงที่ใช้ติดตั้ง

การตีพิมพ์ครั้งสุดท้าย จะทำประมาณช่วงท้ายของเดือนมกราคมหรือเดือนกรกฎาคมโดยปกติไม่ทำก่อนวันที่ 28  เราขอจำกัดสิทธิเพื่อการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่ข้อผิดพลาดมักเกี่ยวข้องกับชื่อของสถาบันต่าง ๆ และปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ Data  โดยหลักการทั่วไปเราจะไม่พูดคุยเกี่ยวกับตัวเลขหรือให้ค่าข้อมูลดิบเพื่อสนับสนุนการจัดลำดับ

 

สิ่งที่ไม่ควรทำ

การจัดลำดับของ  Webometrics  ของมหาวิทยาลัยจะสอดคล้องกับ ปริมาณและคุณภาพของ Content  ที่ตีพิมพ์อยู่บนเว็บไซต์

ในช่วงระหว่าง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราได้ค้นพบและต่อสู้กับการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความพยายามที่จะแก้หรือทำให้ลำดับของมหาวิทยาลัยสูงขึ้นในหลายๆกรณี การกระทำที่ผิดจริยธรรมถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรง ดังนั้นจึงมีการร้องขอเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น มาเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น เราจึงจะไม่ทำการตัดสินโทษเพียงฝ่ายเดียว ดัชนีวัดค่าความมีตัวตน หรือ presence  และค่าความมองเห็นหรือ visibility จะแสดงตามข้อมูลที่ถูกจัดเก็บและในกรณีที่เกิดข้อสงสัย กรุณาติดต่อ หัวหน้าฝ่ายต่างๆของมหาวิทยาลัย นักเขียน และ/หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเทศหรือเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่น

 

เกณฑ์การตัดทิ้งจากการจัดลำดับ (เพิ่มเติม)

สถาบันที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาหรือวิทยาลัยที่ใดก็ตามในประเทศฟิลิปปินส์และแถบลาตินอเมริกา ณ ปัจจุบันกำลังมีการตีพิมพ์เว็บ portal ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการศึกษาทั้งหมดของพวกเขา รวมไปถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาในระดับโรงเรียน นี่จึงอาจมีการแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียม ถ้ามีการนำสถาบันการศึกษาเหล่านี้เข้ามาในการจัดลำดับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเปรียบเทียบ แม้ว่า Content ของเว็บส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับแผนกการศึกษาระดับสูง เราจึงแนะนำว่าองค์กรเหล่านี้ควรแยกตัวเองให้อยู่ในโดเมนอิสระในกรณีที่ทางสถาบันการศึกษาที่กล่าวมาต้องการจะรวมอยู่ในการตีพิมพ์ในอนาคต

อ้างอิง : www.webometrics.info