ประชุมออนไลน์โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ประชุมออนไลน์โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมประชุมออนไลน์กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง U2T Online series Kick off โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ