ประชุมหารือความร่วมมือทางวิขาการเกี่ยวกับโมเดลการปลูกกระท่อมและกัญชาในจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมรัตตอุบล มทร.ธัญบุรี 12 มีนาคม 2564