แจ้งปิดปรับปรุงระบบโปรแกรมระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

แจ้งปิดปรับปรุงระบบโปรแกรมระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

เนื่องจากบริษัท Microsoft ได้ประกาศยุติการสนับสนุนแอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ ของ Microsoft บน Internet Explorer (IE) ในเวอร์ชัน 11 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 63 และจะยุติการสนับสนุนเป็นการถาวรในวันที่ 17 ส.ค. 64 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยและการใช้งานที่ลื่นไหลของระบบ e-office เมื่อใช้งานบน Internet Explorer

ขณะนี้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เวอร์ชั่นใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานบน Google Chrome ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว สำนัก ฯ จึงขอแจ้งปิดการใช้งานระบบ e-office ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.30 น. เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบ e-office เวอร์ชั่นใหม่ หลังจากการติดตั้งระบบใหม่ขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่านให้เข้าใช้งานระบบผ่าน Google Chrome เป็นหลักเพื่อให้สามารถใช้งานระบบ e-office ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากพบปัญหาในการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่ ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (Service Desk) https://helpdesk.rmutt.ac.th หรือโทร 0 2549 4441-2
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

– คู่มือการตั้งค่า Browser Google Chrome สำหรับใช้งานระบบ e-Office  <<คลิ๊ก>>

– การติดตั้ง 13 ฟอนต์แห่งชาติ <<คลิ๊ก>>