ต้นแบบ Template PowerPoint RMUTT ปี 2021 แบบที่ 1

ต้นแบบ Template PowerPoint RMUTT ปี 2021 แบบที่ 1

เทมเพลตนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการสร้างงานนำเสนอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เช่น การสร้างงานนำเสนอด้านการศึกษา งานโครงการ สรุปผลการปฏิบัติงาน นำเสนองานวิจัย และอื่น ๆ โดยมีรูปแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย นอกจากนี้ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ได้ใส่เนื้อหาตัวอย่างบางส่วนไว้เพื่อเป็นแนวคิดในการนำไปประยุกต์ใช้งานในเบื้องต้นหากมีข้อบกพร่องประการใด ท่านสามารถแนะนำและขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทมเพลตนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานและมหาวิทยาลัยฯ สืบไป

ติดต่อฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ โทร. 025493083 หรือ
Fanpage : https://www.facebook.com/WeblogRMUTT

ภาพตัวอย่าง ต้นแบบ Template PowerPoint RMUTT ปี 2021 แบบที่ 1

 

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-Template PowerPoint (file .ppt)26.2 MiB1339
02-Template PowerPoint (file .pdf)9.2 MiB518

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพที่ใช้ในงานนำเสนอ

https://qrgo.page.link/okwPj

คุณสมบัติของ Template

  1. แก้ไขได้อย่างเต็มที่และง่ายดาย (สีรูปร่างขนาดและข้อความ)
  2. เทมเพลตนี้มีธีมสีและจะใช้สีโดยอัตโนมัติเมื่อคัดลอกและวาง
  3. มี Icon ต่าง ๆ ให้เลือกใช้ได้เหมาะกับงาน (สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด)
  4. กราฟิกแบบเวกเตอร์แก้ไขได้เต็ม 100%
  5. อัตราส่วนของ Template 16: 9