เปิดรับสมัคร เข้าร่วมโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

เปิดรับสมัคร เข้าร่วมโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะ 250 บาท **1 ท่านต่อ 1 หลักสูตร**

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
20200210-กำหนดการโครงการยกระดับสมรรถนะฯ_2564 (119.6 KiB, 44 downloads)

20200210-คุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ_2564 (52.1 KiB, 38 downloads)