โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยอบรมผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Vlearn โดย True Digital Academy
Zoom Webinar และ การอบรม ณ สถานที่จัดงาน
ในวันที่ 6 – 10 กันยายน 2564 

โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพาณิชย์ สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่จากภาคการศึกษา กว่า 12,000 ราย อบรมผ่านช่องทางออนไลน์ มีวิทยากรของกระทรวงพาณิชย์บรรยายให้ความรู้ ทั้งหมด 9 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตร Prerequisite “Start Up Entrepreneurial Mindset”
2.หลักสูตร Prerequisite “Social Devotion”
3.แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ส่งออกเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่
4.วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เพื่อทำการตลาดและสร้างแบรนด์สินค้าไทยเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
5.เจาะลึกแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ Cross Border E-commerce
6.รู้ทันระบบขนส่งสินค้าออนไลน์ด้วย Logistic อย่างครบวงจร
7.อัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล (Digital Disruption & Digital Trend)
8.ภาษาอังกฤษพิชิตตลาดดิจิทัล (Business English in the digital age)
9.Road to Digital Economy (Huawei)

โดยมีสิทธิประโยชน์ดังนี้

1.ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สอบผ่าน 60% จะได้รับทันที e-Certificate จากโครงการฯ
2.สอบผ่าน 80% ได้ทำแบบทดสอบเข้มข้นต่อเพื่อคัดเลือก 500 ราย ที่จะได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
Exclusive training program
3.TOP 100 รายแรก เข้าร่วมคลาสเรียนพิเศษจาก Tiktok และได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมฝึกงานกับองค์กรพันธมิตรของ
กรมฯ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ True Huawei TikTok เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

From Gen Z To Be CEO-20210209 (87.1 KiB, 170 downloads)

สอบถามช้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 083-097-9190, 02-507-8144
อีเมล์ : info.cloud9worldwide@gmail.com