โครงการ Upskill (หลักสูตรระยะสั้น) ขยายเวลารับสมัครถึง 25 มกราคม 2564

โครงการ Upskill (หลักสูตรระยะสั้น)

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยฯ ทุกคณะ ทุกสาขา
ระยะเวลาโครงการ มกราคม – พฤษภาคม 2564
ลงทะเบียนเรียนวิชาละ 5,000 บาท ลงทะเบียนครบ 4 วิชา ลดเหลือวิชาละ 4,500 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
โทร.02 549 4835-6, 084 935 2662