ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวอวยพรปีใหม่ 2564

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวอวยพรปีใหม่ 2564

“ขอกราบอวยพรให้ท่านคณาจารณ์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกท่านนะครับ ประสบความสุข ประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า มีสุขภาพที่แข็งแรง การเดินทางช่วงปีใหม่นี้นะครับขอให้มีความปลอดภัยนะครับ ขอให้มีความสุขมากๆทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับ”