รับสมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

รับสมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ให้รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด ประกอบไปด้วย 80 ตำบล จ้างงาน 1,600 อัตรา

ลักษณะงาน

1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ
2. การเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์ระบาดของ COVID – 19 และโรคระบาดใหม่
3. การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data)
4. การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและอาชีพใหม่ฯ และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม / Cirular Economy
5. การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายฯ
6. การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม

รับสมัคร บัณฑิตจบใหม่

รายละเอียดการรับสมัคร

1.วุฒิการศึกษา : จบปริญญาตรีทุกสาขา ( ไม่เกิน 3 ปี)
2.เงินเดือน : 15,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 12 เดือน)
3.เป็นผู้ว่างงาน / ไม่มีงานประจำ
4.มีภูมิลำเนาหรือสามารถปฏิบัติงานได้ในตำบลที่เลือก

รับสมัคร นักศึกษา

รายละเอียดการรับสมัคร

1.วุฒิการศึกษา : กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา
2.เงินเดือน : 5,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 12 เดือน)
3.มีภูมิลำเนาหรือสามารถปฏิบัติงานได้ในตำบลที่เลือก

รับสมัคร ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดการรับสมัคร

1.วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2.เงินเดือน : 9,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 12 เดือน)
3.เป็นผู้ว่างงาน / ไม่มีงานประจำ
4.มีภูมิลำเนาหรือสามารถปฏิบัติงานได้ในตำบลที่เลือก

ผู้สนใจสมัครและสัมภาษณ์โครงการ 1 ตำบลฯ ถึงวันที่ 11 มค.64

และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 ม.ค. 64

โดยการจ้างงาน เริ่มเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โดยสมัครได้ที่ลิงค์ www.ucnc.rmutt.ac.th

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-549 4004

ประกาศจ้างงาน1ตำบล1มหาวิทยาลัย(10ธค) (2.6 MiB, 3407 downloads)