ประกาศยกเลิกกิจกรรม RMUTT Christmas Festival 2020

ประกาศยกเลิกกิจกรรม

RMUTT Christmas Festival 2020

ตั้งแต่วันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2563

ณ อาคารวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

เปิดเฉพาะไฟประดับ สามารถถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าอาคาร
ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคม

สำนักวิทยบริการและทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งประกาศยกเลิกกิจกรรม งาน RMUTT Christmas Festival 2020 ตั้งแต่วันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี เพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่โรคระบาดโควิด-19 // เปิดเฉพาะไฟประดับ สามารถถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าอาคารในช่วงเทศกาลแห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคม


 

เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรรมในช่วงเทศกาลวันแห่งความสุข และสร้างประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม โดยกิจกรรมภายในงานมีดังนี้ เลือกซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่มกับตลาดนัดไร้เงินสด การจัดแสดงงานและจำหน่ายผลงานนักศึกษาจากคณะศิลปกรรม การแสดงดนตรีในสวน ฉายหนังกลางแปลง กิจกรรม e-sport กิจกรรม Board Game กิจกรรมชมรมคริสต์ และถ่ายรูปไฟประดับในเวลากลางคืนบริเวณด้านหน้าอาคาร

กำหนดเปิดตั้งแต่เวลา  16.00-22.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

ตารางกิจกรรม วันที่
ตลาดนัดไร้เงินสด ตลอดงาน
การจัดแสดงและจำหน่ายผลงานนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดงาน
แข่ง e-Sport 14-18 ธ.ค.
ดนตรีในสวน 14, 21, 22, 24 ธ.ค.
กิจกรรม Board Games 21-22 ธ.ค.
หนังกลางแปลง 23 ธ.ค.

กิจกรรมที่เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมภายในงาน : ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563

1.กิจกรรม ตลาดนัดไร้เงินสด สมัครได้ 2 ช่องทาง :

  • ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
  • สมัครผ่านลิงค์ตลาดนัดไร้เงินสด คลิก  แบบฟอร์มใบสมัครร้านค้าตลาดนัดไร้เงินสด
  • ประกาศผลผู้ได้ขาย 9 ธันวาคม 2563
  • ติดต่อผ่าน LINE ID: @988lcdsb
  • รายละเอียดการขายอยู่ในแบบฟอร์ม

2.กิจกรรมดนตรีในสวน เปิดรับสมัครนักร้องและนักดนตรี  สมัครได้ 2 ช่องทาง :