ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคะแนนสูงสุด 10 อันดับ ในโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล Digital Literacy Certification (IC3) มาตรฐานสากล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคะแนนสูงสุด 10 อันดับ
ในโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล Digital Literacy Certification (IC3) มาตรฐานสากล