รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะศิลปศาสตร์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 10 -18 พฤศจิกายน 2563

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของตำแหน่งดังไฟล์แนบ

DVIEW-1z3NQ20201117174016 Pages (11.1 MiB, 197 downloads)