เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญา ปี 64 โคตานักกีฬาดีเด่น กลุ่ม ม.6/ปวช./ปวส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญา ปี 64

โคตานักกีฬาดีเด่น กลุ่ม ม.6/ปวช./ปวส.

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 พ.ค. 64

สอบสอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถด้านกีฬา วันที่ 6 พ.ค. 64

ประกาศผลสอบสอบสัมภาษณ์ งันที่ 8 พ.ค. 64

ยืนยันสิทธิ์(เฉพาะวุฒิ ม.6 ที่ STUDENT.MYCAS.COM) วันที่ 10 พ.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 15 พ.ค. 64
อ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่ :
 
สมัครเข้าศึกษาต่อที่ :
ติดต่อสอบถาม
02-549-3683
02-549-3629
ฝ่ายกีฬา กองพัฒนานักศึกษา