การใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่และใส่ใจสิ่งแวดล้อม RMUTT Student Life

ขอเชิญร่วมกิจกรรม RMUTT Student Life หัวข้อ “การใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่และใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม RMUTT Student Life หัวข้อ “การใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่และใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ลงทะเบียนเวลา 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“ชีวิตที่ดี ต้องเป็นชีวิตกล้าเผชิญทั้งสิ่งที่ชอบ และสิ่งที่ไม่ชอบในราคาเดียวกัน ด้วยวิธีนี้เท่านั้น เราจึงจะมีภูมิคุ้มกันชีวิตที่แข็งแกร่ง”

สอบถามรายละเอียดเติมได้ที่ : ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 0 2549 3024 , 0 2549 3025

หมายเหตุ
สำหรบนักศึกษาที่เข้าร่วม จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา

สำรองที่นั่ง