ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และ เอ.พี. ฮอนด้า ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี