กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดสิงห์สุทธาวาส

กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดสิงห์สุทธาวาส