ขอเชิญร่วมงาน เดิน – วิ่งการกุศล “45 ปีราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี ฮาล์ฟมาราธอน 2021”

ขอเชิญร่วมงาน เดิน – วิ่งการกุศล

“45 ปีราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี ฮาล์ฟมาราธอน 2021”

ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล- อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 45 ปี และก้าวสู่ปีที่ 46 การสถาปนามหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และการกุศลขึ้น โดยใช้ชื่องานว่า เดิน – วิ่งการกุศล “45 ปี ราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี ฮาล์ฟมาราธอน 2021” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (บริเวณลานอนันตรังสรรค์)
(เส้นทางวิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – สระเก็บน้ำพระรามเก้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ – อพวช. เทคโนธานี คลอง 5)

ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ประเภท และรุ่น

1. สมัครเข้าร่วมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ / Category (ไม่มีการแข่งขัน จะได้รับเสื้อ เบอร์ และเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยเท่านั้น)

เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ / Walk & Fun Run 4 km. ค่าสมัคร / Entry Fee 350 บาท

2. สมัครเข้าแข่งขันวิ่งประเภท / Category (ประเภทการแข่งขัน จะได้รับเสื้อ เบอร์ และเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยเท่านั้น) ชาย (Male) / หญิง (Female)

ครอสคันทรี มินิมาราธอน / Cross Country Mini Marathon 10 km. ค่าสมัคร / Entry Fee 550 บาท

ครอสคันทรี ฮาล์ฟมาราธอน / Cross Country Half Marathon 21 km. ค่าสมัคร / Entry Fee 650 บาท

รางวัลประเภทการแข่งขัน

รางวัลประเภทการแข่งขัน (อันดับ1-5 ชายและหญิง ทุกระยะทาง ทุกรุ่น)

ระยะวิ่ง ค่าสมัคร รางวัล/ของที่ระลึกที่จะได้รับ หมายเหตุ
รายการ เสื้อ เบอร์(BIB) ถ้วยรางวัล เงินรางวัล
เดิน-วิ่ง
เพื่อสุขภาพ
4 Km
350 บาท ไม่มีการแข่งขัน ผู้ที่เข้าเส้นชัย
จะได้รับเหรียญ
ที่ระลึกทุกคน
10 Km 550 บาท

เงินรางวัลและถ้วยรางวัล อันดับ 1-5 ทุกกลุ่ม

อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
อันดับ 3 เงินรางวัล 1,500 บาท
อันดับ 4 เงินรางวัล 1,000 บาท
อันดับ 5 เงินรางวัล 500 บาท

ผู้ที่เข้าเส้นชัย
จะได้รับเหรียญ
ที่ระลึกทุกคน
21 Km 650 บาท

เงินรางวัลและถ้วยรางวัล อันดับ 1-5 ทุกกลุ่ม

อันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท
อันดับ 2
เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับ 3
เงินรางวัล 2,000 บาท
อันดับ 4
เงินรางวัล 1,500 บาท
อันดับ 5
เงินรางวัล 1,000 บาท

ผู้ที่เข้าเส้นชัย
จะได้รับเหรียญ
ที่ระลึกทุกคน

กำหนดการวันจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564
– 14.00 – 20.00 น. รับสมัคร ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

– 05.00 น. เริ่มลงทะเบียน
– 06.00 น. ปล่อยตัวประเภท ครอสคันทรี ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม.
– 06.15 น. ปล่อยตัวประเภท ครอสคันทรี มินิมาราธอน 10 กม.
– 06.20 น. ปล่อยตัวประเภท เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ 4 กม.
– 08.45 น. พิธีมอบรางวัล
– 10.00 น. เสร็จงาน

วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตัวเองได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต. คลองหก อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี

โทรศัพท์. 0 2549 3629 , 0 2549 3683 โทรสาร. 0 2549 3629, 0 2577 5010 ในวัน เวลา ราชการ

2. สมัครทางเว็บไซด์มหาวิทยาลัย (coming soon)

พิมพ์พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร และ

โอนเงินค่าสมัคร เข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เดินการกุศล) เลขที่บัญชี 453-1-05885-5 (ประเภทออมทรัพย์) และแฟ๊กซ์ใบสมัครพร้อมสำเนาใบโอน (pay-in) โทรสาร. 0-2549 3683 , 0-2577 5010  ให้ผู้สมัครนำใบสมัครและหลักฐานการจ่ายเงิน ไปรับเสื้อที่ระลึก และเบอร์แข่งขัน (ไม่มีหลักฐานมาแสดงจะไม่ได้รับเสื้อ)

3. สมัครหน้างาน (หอประชุมราชมงคลธัญบุรี)

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 ที่จุดรับสมัครบริเวณงาน เวลา 14.00 – 20.00 น.

ผังเส้นทางวิ่ง

1.  ผังรวมทั้ง 3 ระยะ