หอพักนักศึกษา RMUTT

หอพักนักศึกษา RMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)

39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ : 02 – 549 – 4899

เว็บไซต์ :  www.dormitory.rmutt.ac.th

หอพักนักศึกษา คิดค่าบำรุงห้องพัก เป็นรายปีการศึกษา

นักศึกษาจำเป็นต้องพักภายในหอพักนักศึกษาทั้งปี เมื่อนักศึกษาตกลงทำสัญญาในการเข้าพัก (1 ปีการศึกษา = ระยะเวลา 10 เดือน)

ห้องพักประเภทปรับอากาศ  (ราคาต่อ 10 เดือน) ห้องพักประเภทพัดลม (ราคาต่อ 10 เดือน)
13,700 บาท (พัก 4 คน/ห้อง)
17,700 บาท (พัก 3 คน/ห้อง)
25,700 บาท (พัก 2 คน/ห้อง)
11,200 บาท (พัก 4 คน/ห้อง)
14,700 บาท (พัก 3 คน/ห้อง)
20,700 บาท (พัก 2 คน/ห้อง)

รายละเอียด

ห้อง สิ่งอำนวยความสะดวก
-1,500 ห้อง
-ชาย -300 ห้อง
-หญิง – 1,200 ห้อง
– ชุดโต๊ะทำงาน
– เตาอบไมโครเวฟ
– ร้านค้าสะดวกซื้อ
– รถพยาบาล
– กล้อง CCTV
– ห้องส่วนกลาง
– ห้องอ่านหนังสือ
– เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

ห้องพักรวม 2 คน

ห้องพักรวม 3 คน

ห้องพักรวม 4 คน