โครงการอบรมของสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการอบรมของสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) จะจัดโครงการอบรม จำนวน 5 โครงการ ตามรายการ ต่างๆ ดังนี้

•โครงการดูแลรักษาภูมิทัศน์
•โครงการระบบให้น้ำในงานภูมิทัศน์
•โครงการจัดสร้างสวนน้ำตกแบบธรรมชาติ
•โครงการตรวจรับงานก่อสร้างภูมิทัศน์
•โครงการจัดสวนในขวดแก้ว

โครงการดูแลรักษาภูมิทัศน์

อ่านรายละเอียดได้ที่

S01-ข้อมูลเบื้องต้นโครงการดูแลรักษาภูมิทัศน์ (201.7 KiB, 85 downloads)

โครงการระบบให้น้ำในงานภูมิทัศน์

อ่านรายละเอียดได้ที่

S01-ข้อมูลเบื้องต้นโครงการระบบให้น้ำในงานภูมิทัศน์ (198.1 KiB, 51 downloads)

โครงการจัดสร้างสวนน้ำตกแบบธรรมชาติ

อ่านรายละเอียดได้ที่

S01-ข้อมูลเบื้องต้นโครงการจัดสร้างสวนน้ำตก (197.3 KiB, 52 downloads)

โครงการตรวจรับงานก่อสร้างภูมิทัศน์

อ่านรายละเอียดได้ที่

S01-ข้อมูลเบื้องต้นโครงการตรวจรับงานก่อสร้าง (192.2 KiB, 49 downloads)

โครงการจัดสวนในขวดแก้ว

อ่านรายละเอียดได้ที่

S01-ข้อมูลเบื้องต้นโครงการจัดสวนในขวดแก้ว (192.2 KiB, 50 downloads)