เปิดรับสมัครแล้วกับการแข่งขัน AMD Class Room On Tour การแข่งขันกีฬา E-Sport กับเกมส์ ROV

เปิดรับสมัครแล้วกับการแข่งขัน AMD Class Room On Tour การแข่งขันกีฬา E-Sport กับเกมส์ ROV