ขอเชิญตอบแบบสํารวจโครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2

ขอเชิญตอบแบบสํารวจโครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้จัดทำการศึกษาจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 (Thailand Digital Outlook) ขึ้น เพื่อศึกษาและสำรวจสถานภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทยทั่วประเทศ ทั้งบุคคลทั่วไป และบริษัท ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำไปใช้เพื่อประกอบการศึกษาโครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 และ ประกอบการจัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป

ทุกการตอบแบบสำรวจของท่าน คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้การถามคำถามต่าง ๆ อ้างอิงและสอดคล้องไปกับกรอบที่องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) กำหนด ซึ่งผลลัพธ์จากการสำรวจในครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้เพื่อนำเสนอแก่องค์การ OECD ด้วย

สดช. จึงขอเชิญท่านร่วมตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 นาที โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ของการศึกษาและวิจัยเท่านั้น และเป็นไปตามเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

รางวัลผู้โชคดีจากการตอบแบบสำรวจออนไลน์

เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ท่านช่วยสละเวลาเข้ามาตอบแบบสำรวจ สดช. จะมีการสุ่มจับรางวัลผู้โชคดีจากการตอบแบบสำรวจฯ ในครั้งนี้ ได้แก่

ต่อที่ 1

1. เพียงกด Like กด Share เฟซบุ๊กเพจ Thailand Digital Outlook บนเฟซบุ๊กของท่าน และติดแฮชแท็ก #thailand #digitaloutlook พร้อมตั้งค่าสาธารณะ (Public)

2. อัพโหลดรูปโพสของคุณ ผ่านทางเฟซบุ๊กคอมเม้นท์ใต้ โพสกิจกรรม และลุ้นรับรางวัลบัตร Starbucks Card มูลค่า 200 บาท จํานวน 25 รางวัล

ต่อที่ 2

ร่วมตอบแบบสํารวจการศึกษาจัดทําดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 และลุ้นรับรางวัล ใหญ่ iPhone 11 Pro – Max 64 GB จํานวน 1 รางวัล , iPad Air 64 GB จํานวน 1 รางวัล, App Watch Series 5 จํานวน 2 รางวัล, บัตร Gift Voucher Tesco Lotus จํานวน 50 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดกว่า 104,100 บาท

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 สิงหาคม 2563 และประกาศผลการจับ รางวัลผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ Thailand Digital Outlook

ลิงค์แบบสํารวจออนไลน์
http://onde.timeconsulting.co.th/digitaloutlook/