ปิดปรับปรุงขยายระบบ Dlearn เพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ

ประกาศจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการปิดปรับปรุงขยายระบบ Dlearn เพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ ตั้งแต่เวลา 00.00น.-06.00น. ของวันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2563 ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งาน dlearn.rmutt.ac.th ได้

ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย