คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา ผ่าน Mobile Application และบนเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา ผ่าน Mobile Application และบนเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา

สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษา ได้ผ่านทาง Mobile Application : RMUTT Student Smart Service หรือใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษาผ่าน website : www.oreg.rmutt.ac.th ได้ทั้ง 2 รูปแบบ โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปดู ข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งานได้เช่น ข่าวประกาศ ประวัตินักศึกษา ผลการลงทะเบียน ภาระค่าใช้จ่าย ตารางเรียน ตารางสอบ ผลการศึกษา เป็นต้น และการใช้งาน ผ่าน Mobile Application ยังมีฟังก์ชั่นพิเศษ คือ บัตรนักศึกษาในรูปแบบ Digital (RMUTT Digital Student Card) เพื่อให้การใช้งานที่ง่ายและสะดวกสะบายเพิ่มมากขึ้น

Mobile Application : RMUTT Student Smart Service

นักศึกษาสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่าน Mobile Application ได้ผ่านทาง Smart Phone ต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบวิธีการใช้งานใกล้เคียงกับระบบบริการออนไลน์ ผู้ที่จะใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่าน Mobile Application ได้ต้องทำการติดตั้ง Application ผ่าน App Store และ Play Store ซึ่งมีวิธีการติดตั้งและการใช้งาน ดังนี้

 

1. เปิด App store หรือ Play store บนมือถือ

2. ค้นหา Application ชื่อ RMUTT Smart Student Smart Service

 

3.  เปิด Application : RMUTT Smart Student Smart Service

 

4. เข้าสู่การใช้งานระบบ โดยสัมผัสที่ Application ระบบบริการการศึกษาจะปรากฏหน้าจอดังรูป  เข้าใช้งานระบบ โดยเลือกใช้รหัสผ่าน RMUTT WIFI หรือ รหัสผ่านจากงานทะเบียน และคลิกเข้าสู่ระบบ

 

5. เลือกการตั้งค่า จะสามารถเลือกภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

 

6. ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น ข่าวประกาศ ประวัตินักศึกษา ผลการลงทะเบียน ภาระค่าใช้จ่าย ตารางเรียน ตารางสอบ ผลการศึกษา เป็นต้น และยังมี ฟังก์ชั่นพิเศษคือ  บัตรนักศึกษาในรูปแบบ Digital (RMUTT Digital Student Card)   อีกด้วย

 

7.  รูปแบบการแสดงผล RMUTT Digital Student Card


ขั้นตอนการใช้งานระบบงานทะเบียน

การใช้งานระบบทะเบียน สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะมีการใช้งานง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม เพียงแค่เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : www.oreg.rmutt.ac.th โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : www.oreg.rmutt.ac.th และคลิกเลือกที่เมนู ระบบนักศึกษาปัจจุบัน

2. เมื่อเข้าสู่ระบบนักศึกษาปัจจุบันแล้ว ให้คลิกเลือกเมนู เข้าสู่ระบบ เพื่อใส่รหัสผ่าน

3. การกรอกรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ จะมี 2 รูปแบบให้เลือกใช้คือ
3.1 รหัสผ่าน RMUTT WiFi
ตัวอย่าง
– รหัสประจำตัวนักศึกษา 13 หลักไม่ใส่ขีด (-) 1159101020150
– รหัสผ่าน XXXXXX เลข 6 ตัวท้ายรหัสประจำตัวประชาชน

3.2 รหัสผ่านงานทะเบียน
ตัวอย่าง
– รหัสประจำตัวนักศึกษา 13 หลัก 115910102015-0
– รหัสผ่าน XXXX เลข 4 ตัวท้ายรหัสประจำตัวนักศึกษา

*** เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบการใช้งานครั้งแรก แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

4. เมื่อเข้าสู่ระบบงานทะเบียน เรียบร้อยแล้ว จะพบการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลและตารางเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆได้ ตามเมนูที่ปรากฏด้านซ้าย