โครงการ Notebook เพื่อการศึกษา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ Notebook เพื่อการศึกษา ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ IT City
จัดโครงการ Notebook เพื่อการศึกษา สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563

เปิดจองตั้งแต่วันนี้  –  31 กรกฎาคม 2563

หากบุคลากรและนักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ Notebook เพื่อการศึกษา
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  อาคาร iWork@rt สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์ติดต่อ 02 549 3074 , 02 549 3634

รายการ

 เงื่อนไขการชำระ 

ราคาเงินสด

ยอดผ่อนชำระ/เดือน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

HP Pavilion x360 Convertible 14-dw0095TU

 

18,990 บาท
(รวม VAT)
 1,899 บาท  10 เดือน

 รายการ

เงื่อนไขการชำระ

ราคาเงินสด

ยอดผ่อนชำระ/เดือน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

HP Pavilion x360 Convertible 14-dw0113TU

 

22,990 บาท
(รวม VAT)
 2,299 บาท  10 เดือน

HP รับประกัน 2 ปี onsite


 รายการ

 เงื่อนไขการชำระ 

ราคาเงินสด

ยอดผ่อนชำระ/เดือน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

MSI Alpha 15 A3DD – 259TH

 

25,900 บาท
(รวม VAT)
 2,590 บาท  10 เดือน

รายการ

 เงื่อนไขการชำระ 

ราคาเงินสด

ยอดผ่อนชำระ/เดือน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

MSI GF63 Thin 9 SCXR – 608TH

 

28,900 บาท
(รวม VAT)
 2,890 บาท  10 เดือน

MSI รับประกัน 2 ปี ( 1 ปีทุกประเทศ และ1 ปีในประเทศไทย ) Carry in


 รายการ

 เงื่อนไขการชำระ 

ราคาเงินสด

ยอดผ่อนชำระ/เดือน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

Lenovo IP 3 14IIL05-81WD009QTA

 

14,690 บาท
(รวม VAT)
 1,469 บาท  10 เดือน

รายการ

 เงื่อนไขการชำระ 

ราคาเงินสด

ยอดผ่อนชำระ/เดือน

ระยะเวลาผ่อนชำร

Lenovo IP 3 15ARE05-81W40047TA

 

15,190 บาท
(รวม VAT)
 1,519 บาท  10 เดือน

lenovo รับประกัน 2 ปี carry in


รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ <==Click

บัตรที่สามารถใช้ในการผ่อนได้

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นบุคลากร – นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  2. ชำระค่าจองเครื่อง จำนวน 500.- บาท ต่อเครื่อง ผ่านระบการจอง Online เงินค่าจองนี้จะคืน ณ วันที่ส่งมอบเครื่อง

  3. หักยอดผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต

เปิดจองตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563  **เปิดจองผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น**

เข้าสู่ระบบการจอง <==Click

 

รายละเอียดการส่งเครื่องสามารถเลือกรับสินค้าได้ 2 วิธี

  1. รับที่สาขาไอที ซิตี้

  2.  รับที่มหาวิทยาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

สิ่งที่ต้องเตรียม ณ วันส่งมอบเครื่อง

  • บัตรเครดิต สำหรับทำธุรกรรมในการผ่อนเครื่องคอมพิวเตอร์

  • บัตรประชาชน / บัตรนักศึกษา ของผู้ใช้สิทธิ์จองเครื่อง

credit by : www.ict.rmutt.ac.th/?p=2808