ประกาศการทดสอบระบบ Dlearn

ประกาศการทดสอบระบบ Dlearn

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการทำการทดสอบระบบห้องเรียนออนไลน์ Dlearn@RMUTT(https://dlearn.rmutt.ac.th) ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น. จะส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ 02-5493073 หรือ อีเมล์ noc@rmutt.ac.th