การจับจีบผ้า สำหรับตกแต่งสถานที่จัดประชุม ลายมาตรฐาน และ ลายผีเสื้อ 1/2

การจับจีบผ้า สำหรับตกแต่งสถานที่จัดประชุม ลายมาตรฐาน และ ลายผีเสื้อ 1/2