การออกกำลังกายด้วยท่าเต้นนาฏศิลป์ไทย1/2

การออกกำลังกาย ด้วย ท่าเต้นนาฏศิลป์ไทย1/2

สาธิตการออกกำลังกาย ด้วย ท่าเต้นนาฏศิลป์ไทย โดย ผศ.ริสสวัณ อรชุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการจัดทำสื่อให้ความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ตำบลบึงบา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การนำท่านาฏศิลป์มาประยุกต์เนื่องจากนาฏศิลป์มีทั้งความแข็งแรง ความแข็งแกร่ง แต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยน เพราะฉะนั้นการใช้ท่านาฏศิลป์มาประยุกต์ให้เป็นท่าในการออกกำลังกายจะเหมาะกับผู้สูงอายุ และไม่ว่าจะเป็นเพศ หรือวัยใดก็สามารถนำเอาท่านาฏศิลป์มาใช้ในการออกกำลังกายได้